Hva er en følgebil?

Følgebil i Norge

Følgebil for spesialtransporter er et kjøretøy som ledsager et annet kjøretøy som er så stort at det kan være til vesentlig hinder for andre trafikanter.

 

I Norge er det krav til følgebil når et kjøretøy, inklusive gods, har en bredde som overstiger 3 meter, eller totallengden er større enn 23,5 meter.

Transporter som er tyngre enn 65 tonn må i tillegg ofte ha ledsagelse av Statens vegvesen for passering av enkelte bruer. Ved totalvekter over 100 tonn skal alltid bruene passeres

sentrisk , og uten annen samtidig trafikk.

I Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland, Troms samt i Finnmark fylke kreves det politieskorte om transporten er bredere enn 3,5 meter. I resten av landet inntrer kravet til politieskorte når bredden overstiger 4 meter.

Antall følgebiler som skal ledsage en spesialtransport står beskrevet i dispensasjonen for den aktuelle transporten. Regelverket for spesialtransport er under stadig revidering av Vegdirektoratet.

Trenger du følgebil? ta kontakt med oss: Kontakt

© 2020 av Følgebilen - Følgebil Oslo, Trondheim, Bergen, Ørje, Østby m fl.