Følgebilkurs

Ønsker du å delta på neste følgebilkurs? 

Benytt kontaktskjema for påmelding.

 Pris per person kr.2.300,-

Følgebilkurset har blitt utvidet med opplæring i førstehjelp ved trafikkulykker, sikring av ulykkessted, mm.
Som tidligere avholdte kurs blir det opplæring i:
– Lover og regler, forskrift om bruk av kjøretøy, krav til utstyr for følgebil og spesialtransport.
– Arbeidsoppgaver og ansvarsforhold for de involverte parter i et spesialtransportoppdrag.
(Politiet, Vegfølge fra Statens Vegvesen, Spesialtransportselskap og Følgebiler)
– Grundig opplæringen i hvordan følgebilsjåføren bør utføre sine oppdrag, samt øke trafikkforståelse.

Hensikten med kurset er at vi alle skal utføre en «SIKKER TRANSPORT» for spesialtransporten, for oss og alle våre medtrafikanter.

Det er viktig at vi bestreber oss på å få mest mulig kunnskap om følgebiltjeneste og hva hver enkelt av oss kan gjøre for å øke sikkerheten og kvaliteten på jobben som gjøres. Det er viktig at man kjenner sine oppgaver og ansvarsforhold, samt tilegne seg bedre trafikkforståelse som igjen gir større trygghet på veien. I tillegg må vi kjenne til hvilke oppgaver og ansvar de øvrige aktørene i transportoppdraget har. Summen av dette skal gi en sikker transport for alle parter. Takk for oppmerksomheten!

Kurset starter (DATO IKKE FASTSATT) kl.09:00 og varer til ca.kl.19:00.

Spørsmål og/eller plassreservasjon:
Benytt kontaktskjema på denne siden.

 

Tidligere kursdeltagere:

Følgebilselskaper, Spesialtransportselskaper, Statens Vegvesen, Forsvaret og Politiet.

Diplom for gjennomført følgebilkurs:

diplom

Bilder fra oppdrag:

Se bilder fra noen av følgebiloppdragene!

Se bilder av: