FOLGEBILEN.NO utfører følgebiloppdrag ved BRED LAST, LANG LAST og TUNG LAST, i hele Norge, samt til og fra Sverige.

Alle oppdrag som utføres på vegne av FOLGEBILEN.NO utføres på en trafikksikker og skånsom måte. Vi er godt forberedt til hvert oppdrag. Før vi starter på et oppdrag har vi en gjennomgang av  spesialtransportens kjørerute sammen med de involverte partene. (Spesialtransportsjåføren, politi og / eller Statens vegvesen når disse skal delta på oppdraget)

Et godt planlagt følgebiloppdrag gir en jevn, smidig, skånsom og sikker transport. Dette kommer også våre medtrafikanter til gode, samt at jevn kjøring bidrar til lavere drivstofforbruk for spesialtransporten, samt at gir en miljøgevinst.

Folgebilen.no og våre samarbeidspartnere i Norge, Sverige og Danmark bestreber oss på å gi den beste service og kvalitet til våre kunder. (24/7)

Neste gang du behøver en eller flere følgebiler, håper vi å få stå til din/deres disposisjon.

RUTESJEKK:

Når en transport blir veldig bred og/eller lang kan vi bidra til å finne en egnet kjørerute, og hvor vi foretar oppmåling og sjekk av den aktuelle/foreslåtte kjøreruten.

.

DSC_5825

 

 

Behov for følgebil? – Do you need a Pilotcar?

Over 22 års erfaring med følgebiltjeneste!

Vennlig hilsen / Best regards / Mit Freundlichen Grüssen

Jan Roger – Telefon / Phone (+47) 91 51 10 51

.

Ønsker du eller dine ansatte følgebilkurs, les mer på denne siden.

Bilder fra oppdrag:

Se bilder fra noen av følgebiloppdragene!

Se bilder av: